نرم افزار شناسنامه رایانه ها

شناسنامه جامع رایانه ها برای جمع آوری اتوماتیک اطلاعات رایانه های متصل به شبکه در مجموعه های متوسط و بزرگ طراحی شده است .

ویژگی های نرم افزار :

1- جمع آوری اتوماتیک اطلاعات قطعات اصلی رایانه از طریق راه دور
2- اسکن دوره ای رنجی از آی پی های موجود در سازمان
3- بانک اطلاعاتی کامل از کاربران رایانه ها اعم از نام ؛ نام خانوادگی ،موبایل کاربر
4- بانک اطلاعاتی کامل از اطلاعات رایانه اعم از تلفن ، شماره پورت سوئیچ متصل شده به رایانه ، برچسب سوئیچ ، شماره اتاق
5 – اضافه نمودن دی ان اس از راه دور به رایانه ها
6- انبار داری قطعات رایانه و دستگاه های جانبی
7- آمار گیری از قطعات رایانه ها در سازمان جهت تصمیم گیری های جهت ارتقا
8- گزارش گیری از انجام عملیات پشتیبانی صورت گرفته بر روی هر رایانه
و …..