امروزه با افزایش تکنولوژی، تمامی سیستم ها به سمت یکپارچه سازی و تسهیل حرکت می کنند ؛ جذب هوادار ، سازماندهی و بلیط فروشی در تمامی باشگاه های سطح دنیا مساله ای مهم تلقی شده و به همین دلیل باشگاه ها هر کدام سازوکارهای مختلفی را برای کارتهای خود ارائه می دهند.  

 

شرکت آلتین شبکه گستر رها با انجام عملیات Data aggregation و یکپارچه سازی طرح جامعی را اجرا نموده که شامل موارد زیر میباشد:

1. کلیه مشخصات فردی هواداران از جمله تصویر هوادار از طریق کد هواداری قابل تشخیص میباشد.

2. میتوان تمامی فعالیت ها را به صورت آنلاین و از طریق زیرساختهای ساده ارتباطی انجام داد.

3. قابلیت انجام عملیات Offline از جمله مزایای طرح میباشد که میتوان به کمک آن با مراکز خدماتی و فروشگاهها قرارداد همکاری بست.

4. روشهای متنوع بلیت فروشی از جمله توسط ارسال پیامک،اینترنتی و مراکز ارائه بلیتهای یکبار مصرف که موجبات افزایش رضایت هواداران و افزایش میزان درآمد باشگاه را فراهم میکند.

5. افزایش سرعت ورود به ورزشگاه

6. کاهش خطاهای انسانی و نارضایتی هواداران

7. کاهش سوء استفاده های احتمالی

8. کاهش استفاده از نیروی انسانی

9. مدیریت پویای ورزشگاه